ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนเครือข่ายวิชาคณิตศาสตร์ครูพรทิพย์พา
ชื่ออาจารย์ : นางพรทิพย์พา นาคอาจหาญ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2562,21:03  อ่าน 430 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนเครือข่าย Google ClassRoom ครูนิตสรร
ชื่ออาจารย์ : นายนิตสรร พิมพ์ศรี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2562,21:00  อ่าน 408 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนเครือข่ายครูสิทธิชัย
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิชัย วงศ์มณี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2562,20:58  อ่าน 406 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เว็บการเรียนรู้ Google Apps
ชื่ออาจารย์ : นายชยันต์ ยุบล
ตำแหน่ง : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2562,15:03  อ่าน 435 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เครือข่ายการเรียนรู้รายวิชามัลติมีเดีย
ชื่ออาจารย์ : นายชยันต์ ยุบล
ตำแหน่ง : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2562,14:58  อ่าน 464 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนเครือข่ายชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 1/2562
ชื่ออาจารย์ : นายชยันต์ ยุบล
ตำแหน่ง : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2562,12:49  อ่าน 465 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนเครือข่ายชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1/2562
ชื่ออาจารย์ : นายชยันต์ ยุบล
ตำแหน่ง : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2562,12:47  อ่าน 495 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เว็บเครือข่ายการเรียนรู้ของครูวราภรณ์
ชื่ออาจารย์ : นางสาววราภรณ์ อำพันธ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2562,09:14  อ่าน 462 ครั้ง
รายละเอียด..