ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
QR Code  ข่าว สคบ.  ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
1. จะทำอย่างไรดีถ้าจะเลิกสัญญา  https://drive.google.com/file/d/1LnhMazRtqdD2fNarFRQ-rldE2RBdt671/view
2. โดนหักค่าประกันความเสียเกินจริง  https://drive.google.com/file/d/1apLrpCrjEMRzkNVX8s08WdE_-QEwigUL/view
3. เตือนภัยค่ายโทรศัพท์มือถือส่ง SMS  https://drive.google.com/file/d/1zl6XXDNXsRyJM9_ZVGjzYDj5qr4HQduv/view

Q
R-Code  แบบรายงานการประชาสัมพันธ์ สคบ.  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCk3uztEJJpjZVfiIfk_k0AN_-YIQEkv-RwU-oNJ7DIXQTsw/viewform
โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2564,23:18   อ่าน 60 ครั้ง