ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนครูธัญชนก
ห้องเรียนครูธัญชนก วิชาสังคมศึกษา
ตารางสอน-ห้องเรียนครูธัญชนก
ห้องเรียนครูธัญชนก วิชาประวัติศาสตร์ ม.3 เทอม2/2562
นักเรียนชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2/2562 สามารถเข้าเรียน วิชาประวัติ ส23106  ในห้องเรียนครูธันชนก  ได้จากลิงค์นี้ https://classroom.google.com/u/0/c/NDY5MjIzODA3Mzla   รหัสเข้าชั้นเรียนคือ  4a5gbb
รายชื่อนักเรียน ม.3 ห้องเรียนครูธัญชนก
คุณครูประจำวิชาสามารถเข้าไฟล์รายชื่อเพือเช็คเวลาเรียน  และสามารถแก้ไขข้อมูลได้ทุกรายการในไฟล(ต้องเข้าเมลขององค์การ @wtw.ac.th )  จากลิงค์นี้ได้เลย https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YZCsJRFlejGK7c9pdDDzs207qF3405xM-Mpo-Fk5tLs/edit#gid=0
(ครูแนน) เก็บคะแนน วิชา ส23106 ประวัติศาสตร์ห้องเรียนครูธัญชนก
คุณครูในรายวิชาสามารถเข้าถึงไฟล์รายชื่อนักเรียนชั้น ม. 3  วิชา ส23106  ประวัติศาสตร์ เพื่อบันทึกการให้คะแนนเก็บ -กลางภาค และปลายภาค  ได้จากลิงค์นี้ ครับ  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rSspnVcjsvNS-24bjmwcGCM4QHwXc_6Df8rDXopCbwU/edit#gid=0