ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนครูกนกพร
ห้องเรียนครูกนกพร วิชาสังคมศึกษา
ตารางสอน-ห้องเรียนครูธัญชนก
ห้องเรียนครูธัญชนก วิชาประวัติศาสตร์ ม.3 เทอม2/2562
นักเรียนชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2/2562 สามารถเข้าเรียน วิชาประวัติ ส23106  ในห้องเรียนครูธันชนก  ได้จากลิงค์นี้ https://classroom.google.com/u/0/c/NDY5MjIzODA3Mzla   รหัสเข้าชั้นเรียนคือ  4a5gbb
รายชื่อนักเรียน ม.3 ห้องเรียนครูธัญชนก
คุณครูประจำวิชาสามารถเข้าไฟล์รายชื่อเพือเช็คเวลาเรียน  และสามารถแก้ไขข้อมูลได้ทุกรายการในไฟล(ต้องเข้าเมลขององค์การ @wtw.ac.th )  จากลิงค์นี้ได้เลย https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YZCsJRFlejGK7c9pdDDzs207qF3405xM-Mpo-Fk5tLs/edit#gid=0
แบบทดสอบกลางภาค 2563 ห้องเรียนครูกนกพร
1. แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563  วิชาพระพุทธศาสนา  ชั้น ม.1 

2. แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563  วิชาประวัติศาสตร์   ชั้น ม.1

3. แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563  วิชาพระพุทธศาสนา  ชั้น ม.3/2563

4.  แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563  วิชาประวัติศาสตร์  ชั้น ม.3/2563