ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนครูศิริวรรณ
ห้องเรียนครูศิริวรรณ วิชาสัคมศึกษา(พระพุทธศาสนา)
ตารางสอน-ห้องเรียนครูศิริวรรณ
ห้องเรียนครูศิริวรรณ วิชาประวัติศาสตร์ ส32106
นักเรียนชั้นม.5 สามารถเข้าเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ ส32106  ของครู ศิริวรรณ(นุ้ย)  ได้จากลิงค์นี้   https://classroom.google.com/c/NDY1NDEyMjA0NDVa   รหัสวิชานี้คือ jf29f8
บัญชีรายชื้อนักเรียนชั้น ม.5
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 2/2562  รายวิชาประวัติศาสตร์  ครูศิริวรรณ  สุวรรณคีรี เข้าดูรายชื่อนักเรียนได้ที่ลิงค์นี้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/10Rq2Ay3OFuZeQ0AKbc2w8KZyGKl5dRQ2h1R85yviWHo/edit#gid=0
บัญชีคะแนนนักเรียน ม.5 วิชาประวัติศาสตร์ (ครูนุ้ย) ภาคเรียนที่ 2/2562
คุณครูสามารถเข้าที่ลิงค์ข้างล่างนี้เพื่อเข้าบันทึกคะแนนของนักเรียนในห้องเรียนของคุณครูได้เลยครับ  หากมีส่วนใดไม่ถูกต้องก็สามารถแก้ไขเองได้เลยครับ  ตามลิงค์นี้ครับ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mWaI4OMD2AYY29h5Io7Y71947G1psw96FFTFkCKzz4s/edit#gid=0