ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนครูเยาวรัตน์
ห้องเรียนครูเยาวรัตน์ วิชาวิทยาศาสตร์
ตารางสอน-ห้องเรียนครูเยาวรัตน์
ห้องเรียน-ครูเยาวรัตน์เคมี 2 ว30222 ชั้น ม.4
นักเรียนชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 2/2562 สามารถเข้าเรียนวิชา เคมี 2  ว30222  ของครูเยาวรัตน์ได้จากลิงค์นี้ https://classroom.google.com/c/NDY1NDQ3MzkxNTla
รายชื่อนักเรียน ม.4 วิชาเคมี 2 ว30222ห้องเรียนครูเยาวรัตน์
บัญชีรายชื่อนักเรียน ม.4 วิชาเคมี 2 ว30222ห้องเรียนครูเยาวรัตน์  คลิกเข้าเช็คชื่อนักเรียนจากลิงค์นี้  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uURTcAyD05Nu04xrxyk1Tp4W48VCesYKbp8godnRDT4/edit#gid=0
ห้องเรียนครูเยาวรัตน์ วิชา เคมี 4 ว30223 ม.5
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  สามารถเข้าเรียนในรายวิชา  เคมี 4  ของครูเยาวรัตน์ได้จากลิงค์นี้ https://classroom.google.com/c/NDY1Mzk3NTkzNDNa  รหัสห้องเรียนนี้คือ lyuu02
บัญชีรายชื้อนักเรียนชั้น ม.5
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยฒศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 2/2562  รายวิชาเคมี  ของครูเยาวรัตน์  จุ้ยคลัง เข้าดูรายชื่อนักเรียนได้ที่ลิงค์นี้ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JOmcbnb59cp35NxHe8ZTToBy9wZwgJNO1gzCRqaVfL4/edit#gid=0
แบบทดสอบออนไลน์ห้องเรียนครูเยาวรัตน์
1. แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 วิชา  วิทย์คำนวณ ม.4 ภาคเรียนที่ 2/2563 ครูเยาวรัตน์

2. แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 วิชา  ว30223 เคมี 4 ม.5ภาคเรียนที่2/2563 

3. แบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 วิชา  ว30226 เคมี 6 ม.6ภาคเรียนที่2/2563